Reglement

REGLEMENT:

 

 • Annulering deelname uiterlijk zondag 23 februari 2020, na deze datum is er geen recht op restitutie van de deelnamekosten
 • Deelnamekosten dienen na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen te worden voldaan
 • Muziek dient uiterlijk zondag 23 februari 2020 te zijn opgestuurd naar info@4dancecompetition.nl
 • De muziekkwaliteit moet geschikt zijn voor theater volume
 • Elk team dient minimaal 1 volwassen begeleider bij zich te hebben
 • Minimaal 5 deelnemers in een crew.
 • Het is niet verplicht om bij een dansschool aangesloten te zijn. Eigen crews zijn ook welkom
 • Leeftijd oudste deelnemer geldt voor bepaling leeftijdscategorie. Bij twijfel kan worden gevraagd om legitimatie. Bij het niet kunnen aantonen van legitimatie of bij onjuiste inschrijving, zal het team in de juiste leeftijdscategorie worden geplaatst.
 • Het is toegestaan om bij beide shows (zowel BTW als MTS), met dezelfde persoon/personen deel te nemen
 • Het is toegestaan dat een deelnemer met meerdere crews meedoet, hierop zit een maximum van 2x in dezelfde show en niet van dezelfde choreograaf
 • Deelnemers dienen uiterlijk een uur voor aanvang van de categorie ingecheckt te zijn
 • Zowel outfits als steps passend bij leeftijd. Obscene muziek en/of bewegingen worden niet gewaardeerd.
 • Attributen / props (stoelen, stokken, confetti, touwen enz) zijn in principe niet toegestaan mits in overleg en akkoord met de organisatie
 • De muziek mag de eerder aangegeven tijdslimiet niet overschrijden
 • Andermans choreografieën kopiëren (bijvoorbeeld YouTube) wordt niet gewaardeerd
 • Normen, waarden en respect dienen zichtbaar aanwezig te zijn.
 • Zorg dat de ruimtes die gebruikt worden schoon en bruikbaar blijven. Afval svp in de afvalbakken.
 • Over de jury uitslag kan niet gediscussieerd worden
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlief of diefstal van eigendommen
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventueel opgelopen blessures of letsel.
 • Het meedoen aan de 4 Dance Competition is op eigen risico
 • Eventuele besluiten die dienen te worden genomen die niet in het reglement staan omschreven, zal door de organisatie ter plaatse worden besloten
 • Heeft u er bezwaar tegen dat u op foto en/of filmbeeld na de wedstrijd wordt gepubliceerd, verzoeken wij u dit aan te geven bij de organisatie (wet AVG)

Reacties zijn gesloten.